Är du med på resan - rökfritt Sverige 2025?

I samband med Världshälsoorganisationens tobaksfria dag 2021 bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin in till webbinarium om det tobakspreventiva arbetet för ett rökfritt Sverige 2025.

Under webbinariet presenterar Folkhälsomyndigheten var vi befinner oss i förhållande till målet om att färre än fem procent av Sveriges befolkning ska vara dagligrökare 2025 och ger oss en inblick i vad den nya ANDTS-strategin innehåller vad gäller tobakspreventionsinsatser.

Eftermiddagen kommer också ge exempel på hur olika enheter/arenor i Region Stockholm arbetar för att stödja personer som vill sluta använda tobak - att "Commit to quit", som är WHO:s tema för den tobaksfria dagen.

Tid

måndagen 31 maj 2021, kl 13:00 – 15:30.

Plats

Microsoft Teams (online).

Målgrupp

Politiker, beslutsfattare och personer som arbetar med tobaksprevention i Region Stockholm, kommuner, skolor och frivilligorganisationer.
Observera att representanter för tobaksindustrin ej ingår i målgruppen.

Anmälan

Fyll i formuläret på Folkhälsoguiden senast 24 maj.

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt.

Program

13.00–13.10 Välkomna och inledning

13.10–13.45 Resan emot ett rökfritt Sverige 2025 – hur går det?
Hur stödjer ANDTS-strategin 2021-2025 det målet?
Enheten för tobaksprevention, Folkhälsomyndigheten

13.45-14.00 Vad säger forskningen om tobaksavvänjning och deras effektivitet?
Joanna Stjernschantz Forsberg, Specialistläkare, Enhetschef på Sluta-Röka-Linjen, CES

14.00–14.10 Paus

14.10–14.40 Sluta Röka Linjen – hur kan vi stödja dagens rökare?
Rådgivare på Sluta Röka Linjen

14.40–15.30 Exempel från andra verksamheter som arbetar med tobaksavvänjning i Regionen:

  • Tobaksavvänjningsarbete på en Folktandvårdsmottagning.
    Miro Pirslin, klinikchef och Maya Anderz, tandhygienist, Folktandvården Skärholmen.
  • Tobaksavvänjare på vårdcentral.
    Johanna Zetterberg, Distriktssköterska, Astma/KOL och tobaksavvänjare, S:t Eriks Vårdcentral
  • Tobakspreventiva åtgärder inom beroendevård – strategier på organisationsnivå.
    Jakob Svensson, projektledare, Beroendecentrum Stockholm

15.30 Avslutning

Varmt välkommen!