29 september: Hälsofrämjande dagen

Den 29 september bjuder Akademiskt primärvårdscentrum (APC) in till Hälsofrämjande dagen, en inspirationsdag om levnadsvanor och psykisk hälsa.

Fokus för dagen är på hur vården kan samtala om och stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion.

Tid

29 september kl 9-14.30.

Plats

Digitalt möte via Teams pga av Covid-19. Länk kommer efter anmälan.

Målgrupp

Alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården Region Stockholm.

Anmälan

Anmäl dig på www.akademisktprimarvardscentrum.se. Senast den 11 september 2020.

Kostnad

Deltagande är kostnadsfritt.

Mer info

Anna Rytter, anna.rytter@sll.se

Program

9.00 Välkommen!
Moderatorer Anna Rytter, fysioterapeut. MSc, APC och Åsa Nordmark Åkerblom, DSK, MSc, APC.

9.10 Vad händer med levnadsvanorna inom kunskapsstyrningen?
Åsa Thurfjell, spec. i allmänmedicin, Spesak Hälsofrämjande arbete, Region Stockholm
Min resa med alkoholen- en patientberättelse av Ann-Mari
Aktuellt om alkohol. Lene Nordstrand DSK, MSc, APC

09.40 Pausgympa

09:50 Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa.
Anna Rytter. Cassandra Spoonberg & Sara Pettersson, hälsopedagoger, APC/FaR-Mottagningen Rinkeby-Kista, Akalla & Husby.

10:20 Fika

10:35 Tobaksberoende och psykisk ohälsa.
Ann Post, ssk, med.dr, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

11:00 Kort paus

11:10 Samtal som gör skillnad – prata levnadsvanor på ett motiverande sätt.
Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska, MSc, APC.

11:40 Lunch 

13.00 Sömn och psykisk ohälsa.
Christina Sandlund, dsk, med.dr, APC.

13.30 Fika

13:45 Hälsosamma matvanor – varför är det viktigt vid psykisk sjukdom?
Föreläsare meddelas senare.

14:15 Avslutning