Välkommen till seminarium om nya tobaks- och nikotinprodukter riktade till unga

Den 14 oktober 2020 bjuder Uppdrag tobaksprevention Stockholm in till ett digitalt seminarium om nya tobaks- och nikotinprodukter som riktas till unga.

Med utgångspunkt i Världshälsoorganisationens (WHO) World No Tobacco day 31 maj 2020, med temat ”Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use”, bjuder Uppdrag tobaksprevention Stockholm in till ett digitalt seminarium om nya tobaks- och nikotinprodukter riktade till unga. Under dagen kommer bland annat kunskapsläget om nya produkter, nikotinberoende och tobaksbolagens marknadsföringsstrategier att presenteras.

Tid

Onsdagen 14 oktober 2020, kl 13.00–16.00

Plats:

Microsoft Teams (online)

Målgrupp:

Politiker, beslutsfattare och personer som arbetar med tobaksprevention i Region Stockholm, inom hälso- och sjukvården, kommuner, skolor eller frivilligorganisationer. 
Representanter från tobaksindustrin ingår ej i målgruppen.

Anmälan

Anmälan sker via formulär på sidan, senast den 7 oktober.

Seminariet är kostnadsfritt.

Program

13.00–13.30 Inledning

 • Hur ser tobaks-/nikotinpanoramat ut idag?
  Uppdrag tobaksprevention Stockholm
 • Är snus och e-cigaretter en inkörsport till rökning?
  Rosaria Galanti, professor, enhetschef CES

13.30–14.00 Nikotin är beroendeframkallande
Sara Lindholm, med.dr, KI

14.00–15.10 Vad vet vi om e-cigaretter och tobaksfritt snus?

 • Hälsoeffekter av e-cigaretter
  Magnus Lundbäck, docent, Danderyds Sjukhus/ KI
 • Varför börjar ungdomar använda e-cigaretter?
  Susi Frauenfelder, Master in International Business Communication, Communications Consultant
 • Vad vet vi om det tobaksfria snuset?
  Uppdrag tobaksprevention Stockholm 

15.10–15.15     Paus                  

15.15–15.50 Marknadsföring - vad har tobaksbolagen för strategier?   
Anna Ehnhage, doktorand, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet                  

15.50–16.00     Avslutning

 

Kontakt

Har du frågor, kontakta Upprag tobaksprevention Stockholm på uppdragtobaksprevention.slso@sll.se.