Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor

Unit for Behavior and Health

Enheten arbetar med att utveckla och anpassa insatser samt ge kunskapsstöd i de fyra levnadsvanorna tobaksbruk, alkoholbruk, matvanor och fysisk aktivitet. Detta sker bland annat genom utbildningsinsatser, samverkan och nätverksarbete. Enheten ger också sakkunnigt stöd som syftar till att minska de sociala hälsoklyftorna, speciellt riktat till områden där det finns särskilda behov.

På enheten undersöks, analyseras och tolkas levnadsvanor i befolkningen. Vidare ges även sakkunnigt stöd till utveckling av arbete med evidensbaserade riktlinjer. Detta sker både övergripande samt genom individspecifik prevention.

I verksamheten ingår dessutom drift och utveckling av Sluta-Röka-Linjen. Enheten arbetar utifrån beställningar från så väl Region Stockholm samt nationella aktörer.

Enhetschef

Medarbetare

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Filip Andersson

Statistiker

Daniel Berglind

Daniel Berglind

Handläggare
fysisk aktivitet

Caroline By

Handläggare
tobaksprevention

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Anna Fält

Handläggare

Ninna Lundberg-Hallén

Handläggare

Johanna Hoffsten

Handläggare

Charlotte Jansson

Handläggare
tobaksprevention

Annelie Johansson

Handläggare
tobaksprevention

Sebastian Nykvist

Handläggare
tobaksprevention

Emma Patterson

Handläggare
hälsofrämjande arbete skola

Ann Post

Leg. sjuksköterska alkohol- och tobaksprevention

Liselotte Schäfer Elinder

Senior handläggare
samhällsnutrition

Sofia Shakibi Momtaz

Leg. sjuksköterska
tobaksprevention

Joanna Stjernschantz Forsberg

Läkare
specialist i socialmedicin

Jennifer Stoor

Handläggare (tjänstledig)

Amanda Wedenborn

Handläggare
tobaksprevention (tjänstledig)