Enheten för psykisk hälsa

Unit for Mental Health

Enheten arbetar med att kartlägga förekomst och orsaker till psykisk ohälsa och psykiatrisk vårdkonsumtion.

Enheten arbetar även med utveckling av metoder för att förebygga psykisk ohälsa, samt för att möjliggöra tidig upptäckt och tidiga insatser inom vården.

Enhetschef

Medarbetare

Ewa Andersson

Administratör

Henrik Dal

Statistiker

Anna Edenius Ekbäck

Anna Edenius Ekbäck

Psykolog

Beata Jablonska Paraszczak

Handläggare
psykiatrisk epidemiologi

Kyriaki Kosidou

Specialistläkare
psykiatrisk epidemiologi

Frida Lindh

Handläggare

Frida Lindegren

PTP-psykolog

Lene Lindberg

Psykolog

Andreas Lundin

Handläggare

Joseph Muwonge Jr

Trainee

Jurgita Narusyte

Handläggare

Ahmad Shareef

Handläggare

Ann-Louise Sirén

Handläggare
prevention psykisk ohälsa

Susanne Wicks

Statistiker

Johan Åhlén

Psykolog

Amanda Waleh Åström

Amanda Waleh Åström

Statistiker