Enheten för kommunikation

Unit for Communication

Enheten planerar, genomför och följer upp Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) interna och externa kommunikation och ger stöd till ledningen och övriga enheter i kommunikationsfrågor.

Den ansvar också för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins gemensamma kanaler som webbplatser och intranät samt samordnar mediekontakter.

Enheten ansvarar även för verksamhetens publikationer samt koordinering av seminarier och nätverk.

Enhetschef

Medarbetare

Emma Frekke

Kommunikatör

Mika Gårdinger

Kommunikatör

Viktoria Jonze

Kommunikatör / adm