SRHR

Sexual and reproductive health and rights

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett område som bland annat omfattar människors sexualliv, möjligheten att få barn och rätten att bestämma över sin egen kropp fritt från tvång, våld och diskriminering.

SRHR har stor betydelse för människors välbefinnande och relationer.

CES utvecklar folkhälsoarbetet inom området i Region Stockholm och SRHR-gruppen bedriver epidemiologisk bevakning, identifierar behov och ojämlikheter kopplade till SRHR, analyserar riskfaktorer för ohälsa samt utvecklar interventioner inom området.

Kyriaki Kosidou

Kyriaki Kosidou

Specialistläkare
psykiatrisk epidemiologi
Arbetsledare Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Gunnar Brandén

Gunnar Brandén

Statistiker
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Johanna Sieurin

Handläggare Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Jennifer Stoor

Jennifer Stoor

Handläggare Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Elias Svedberg

Handläggare Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) (tjänstledig)

Amanda Walter Söderberg

Amanda Walter Söderberg

Handläggare Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Elin Zamore Söderström

Handläggare Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)