Nationellt nätverk för bra matvanor

I slutet av 2015 grundades Nationellt nätverk för bra matvanor av Livsmedelsverket som också samordnar nätverket. Samtliga landsting och regioner, samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ett antal myndigheter ingår i Nationellt nätverk för bra matvanor. Syftet är att öka samverkan mellan offentliga aktörer för att uppnå hälsosamma och hållbara matvanor. På grund av sin storlek är Stockholms läns landsting (SLL) representerade av två personer: en från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och en från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Kontaktperson

Emma Patterson

Handläggare
CES enhet för levnadsvanor