Om oss

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning.

Vi bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt folkhälsoarbete. I detta ingår att vi: 

  • Producerar högkvalitativa analyser och policyrekommendationer om hälsoläget i regionen, orsaker till sjukdom och ohälsa, och om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 
  • Ger stöd till effektiv resursanvändning och tillämpning av evidensbaserade metoder i vården och andra välfärdsverksamheter.

Genom webbplatsen Folkhälsoguiden arbetar vi med kunskapsspridning främst för de som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län. Vi erbjuder även telefonbaserat individstöd genom Sluta-Röka-Linjen, samt står bakom SkolmatSverige, ett webbaserat verktyg för att mäta skolmåltidens kvalitet.

Huvuduppgifter för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin:

  • Kartläggning och analys av hälsoläge, behovsanalys och hälsans bestämningsfaktorer.
  • Metodutveckling, identifiering, utveckling och anpassning av metoder för hälsofrämjande och förebyggande arbete.
  • Utvärdering av riktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, policyförändringar, vårdprogram och riktlinjer.
  • Stöd till implementering av policyer, riktlinjer och program inom folkhälsoområdet.
  • Expertstöd till den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen inom Stockholms läns landsting på uppdrag av Hälso - och sjukvårdsförvaltningen.
  • Systematisk kunskapsspridning.

Vi tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde och arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Verksamheten bedrivs vid sex enheter med totalt cirka 60 anställda.

Vår bakgrund

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin etablerades 2012 i samband med att Karolinska Institutets folkhälsoakademi överfördes till Stockholms läns landsting.

Före 2012 hette vi Centrum för folkhälsa och var mellan åren 2005-2008 kunskapscentrum för folkhälsa. Innan dess kallades vi Samhällsmedicin. Sedan 1990-talet har vi arbetat med olika folkhälsofrågor.