Välkommen till Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

En god och jämlik hälsa

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. 

Vi arbetar både med forskning och med utveckling av nya arbetssätt och metoder för att förbättra vården och öka hälsan i Stockholm.

Barn som springer i vattenstänk och sol

Folkhälsoguiden

Webbplatsen för dig som är intresserad av folkhälsofrågor och folkhälsoarbete inom Stockholms län.

Elevhälsoportalen

Hjälp till förskolor och skolor att arbeta med hälsa.

Folkhälsokollen

Ger dig koll på hälsoläget i Stockholms län.

SkolmatSverige

SkolmatSverige hjälper skolor att förbättra måltidens kvalitet.

Sluta-Röka-Linjen

Stöd och hjälp till den som vill sluta röka.